INFORMATIEAVOND

Veelgestelde vragen én de antwoorden

We hebben wat mogelijke vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.  Staat uw vraag hier niet tussen?
Neem dan gerust contact met ons op, we staan u graag te woord.

ALGEMEEN

Wat gebeurt er nu?

De huidige bewoners, de zusters van de Congregatie van de Heilige Catherina van Siena, hebben een visie opgesteld om zo hun nalatenschap te borgen. Dit heeft geresulteerd in een prijsvraag die door een consortium van  Citybeats, De Vrije Blick, de Sleutels en Van Egmond Architecten is gewonnen. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt. De zusters wonen nog steeds in Huize Bijdorp, net als de zogeheten ‘burgerbewoners’ die in het verzorgingshuis bij Marente wonen. De planning zoals we die nu voor ogen hebben, kunt u hier vinden.

Blijven de zusters van de Congregatie op Huize Bijdorp wonen?

Alle zusters en paters blijven op Huize Bijdorp wonen. Zij zullen in de toekomst in de nieuwbouw wonen.

Hoe blijf ik geïnformeerd?

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via deze website. Op de website treft u binnenkort meer impressies van het project en een uitgebreidere toelichting. Daarnaast kunt u zich via de website inschrijven voor de nieuwsbrief om regelmatig informatie te ontvangen. Op de website zal ook vermeld worden wanneer de informatieavonden plaatsvinden. Dit zal zijn bij de afronding van het Definitief Ontwerp en voor start sloop- en bouwwerkzaamheden.

Wat is de visie van de gemeente op deze locatie?

De gemeente beoordeelt of het plan past binnen het bestemmingsplan. Daar heeft zij, met diverse op- en aanmerkingen voorlopig positief over geadviseerd vanuit de disciplines welstand, erfgoed, stedenbouw, parkeren. De gemeente zal de uiteindelijke vergunning toetsen aan haar eerdere beoordeling en de verschillende beleidsdocumenten, net als het bestemmingsplan.

Wanneer start de bouw?

We verwachten te starten met de bouw voor het eind van 2024.

Wat zijn de prijzen van de appartementen?

De prijzen zijn nu nog niet bekend. De verhuur en de verkoop van de woningen zal via een specifieke website verlopen. Dit zullen we in de nieuwbrief bekend maken.

Wanneer wordt de Buitenplaats opengesteld?

Nadat de sloop- en bouwwerkzaamheden zijn afgerond zal een deel van de Buitenplaats worden opengesteld tussen zonsopgang en zonsondergang.

Wat gaat er met de weilanden gebeuren?

De weilanden worden niet bebouwd. Uiteindelijk zullen de weilanden gebruikt worden voor argrarische activiteiten en natuurontwikkeling.

Wordt het klooster gesloopt?

Het klooster wordt niet gesloopt. Alleen twee zijvleugels (het nieuwe pensionaat en Haagdorp), de garageboxen en de bungalow zullen worden gesloopt. De kapel, het landhuis en het oude klooster zullen volledig gerenoveerd worden, aan de buitenkant zal echter nauwelijks iets veranderen. De bijgebouwen op de Buitenplaats worden gerestaureerd.

Wat voor type woningen komen er?

Er komen verschillende soorten woningen, die in omvang variëren van 45 m² tot 185 m². De woningen zullen zowel uit koop als huur bestaan, in zowel de sociale huursector als middenhuur als vrije sector huur.

Welke functies komen er nog meer in het gebouw?

Er komen diverse voorzieningen. In de nieuwbouw zal dat een aantal gemeenschappelijke voorzieningen zijn, zoals een gym en een gemeenschappelijke woonkamer. Verder willen we een aantal medische voorzieningen realiseren zoals een huisartsenpost en een plek voor een fysio. De huidige kapel zal in de toekomst haar functie als gebedsruimte kwijtraken. Welke invulling dit zal krijgen in de toekomst weten we op dit moment nog niet precies.

Wat zijn de gevolgen voor de parkeergelegenheid?

In het bestemmingsplan is het voetbalveldje, tussen Buitenplaats Bijdorp en de sporthal, aangewezen als plek om te kunnen parkeren. Verder zullen er ook bij de gebouwen enkele parkeerplekken komen. Dat betekent dat het project in zijn eigen parkeervoorziening kan voorzien. Op de Buitenplaats komen nieuwe speelplekken.

Hoe komt het bouwverkeer op de bouwplaats?

In principe gaat het bouwverkeer via de Koninklijke Marinelaan via de huidige entree naar Buitenplaats Bijdorp.

Komt er een toegangspoort bij het verzetstrijderspad?

Er is nu nog niet besloten waar er eventueel nieuwe entrees komen. De monumentale poort aan de Veurseweg zal in ieder geval open gaan voor voetgangers.

Bamboe heeft een lastige wortelstructuur; wordt hier rekening mee gehouden?

Hier zal de komende jaren aan gewerkt worden. In 2024 zal de eerste grote slag worden gemaakt. Daarna zal het periodiek moeten worden bijgehouden. Dat zal met een speciale machine gebeuren. Bamboe van deze woekerende soort is niet zomaar te verwijderen, aangezien deze op elk stukje van de plant of rizoom weer teruggroeit.

Kan het teerveld behouden blijven als trapveld, voor skaten, fietsles of als zomertraining voor de schaatsvereniging?

In het bestemmingsplan is bepaald dat dit stuk grond moet worden gebruikt voor parkeren. We kunnen daar niet van afwijken helaas.

Graag streven naar zo veel mogelijk entrees, zodat buurtbewoners ook kunnen meegenieten van de buitenplaats.

De monumentale poort aan de Veurseweg wordt ook een entree voor voetgangers.

Denk ook aan educatie en zingeving op hogere leeftijd (ouderen kunnen kinderen voorlezen of zich anderszins nuttig maken).

Bedankt voor de suggestie; dit nemen we mee in de planvorming.

Zijn er mogelijkheden voor een kinderdagverblijf? Voor de verbinding tussen jong en oud?

We gaan aan de slag met scholen om diverse activiteiten te ontplooien. In december is er een lichtjesavond van basisschool Gevers Deynoot. Of er ook opvang plek komt, moeten we nog onderzoeken.

Goed om kinderen te verbinden met natuur.

Hiervoor is het Catharinapad een hele goede mogelijkheid.

Kunnen we de kapel gebruiken als filmtheater voor Voorschoten?

Bedankt voor de suggestie; dit nemen we mee in de planvorming.

Misschien toch meer koopwoningen erbij bouwen?

Binnen alle randvoorwaarden van de Buitenplaats zijn we op zoek naar het ideale programma. Of er meer koopwoningen bij kunnen, weten we nu nog niet.

Kunnen er grotere balkons komen?

De balkons variëren van 5 tot 14m2.

Jullie hebben echt een topteam uitgekozen. Ziet er heel erg mooi uit.

Top, bedankt voor het compliment.

Wat gaat er in de toekomst gebeuren?

Op 9 november vond er een informatieavond plaats waar de plannen zijn toegelicht. Buitenplaats Bijdorp wordt toekomstbestendig gemaakt voor de volgende generaties. Er wordt een nieuwe tijdlaag toegevoegd met nieuwe woningen, monumenten worden gerestaureerd en de buitenruimte wordt opgeknapt en hersteld. De plannen zijn nu in een schetsontwerp fase. Dat betekent dat er nog wel wat kan wijzigen, maar de contouren staan er. U kunt het plan hier vinden.

Wat is het toekomstige programma?

Er zullen verschillende soorten woningen komen: huurwoningen (sociaal, midden en vrije sector huurwoningen) en koopwoningen. Daarnaast komen er woningen waar Marente verpleegzorg blijft geven. In totaal komen er 186 woningen.

Wie werkt er aan het project?

Citybeats is de ontwikkelaar. De Vrije Blick is de investeerder en eigenaar (erfpachter) van Huize Bijdorp. De Vrije Blick verhuurt de midden- en dure huurwoningen. Woningcorporatie De Sleutels zal de sociale huurwoningen en enkele middenhuur woningen verhuren. Marente verzorgt op dit moment de zorg. Het ontwerp van de gebouwen is gemaakt door Van Egmond Architecten uit Noordwijk. Het ontwerp van de buitenruimte is gemaakt door Land-ID.

Wat is het effect van de schaduw van dit gebouw op de omgeving?

Zodra we de bezonningsstudie hebben, zetten we deze online.

Waar kan ik terecht als ik vragen of klachten heb over de werkzaamheden?

Citybeats beantwoordt alle vragen over het ontwerp en het nieuwe project. Als u goede ideeën heeft, zijn die natuurlijk welkom. U kunt ons bereiken via het contactformulier op de website of via 0182 636 113.

Voor vragen over de bouw kunt u tegen de tijd dat de werkzaamheden beginnen bij de aannemer terecht. Deze moet nog gecontracteerd worden.

Procedure

Voor het project zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De woningen in het Parkbos en de woningen in het klooster, zullen aparte aanvragen zijn. 

Mogen er ook honden op de Buitenplaats komen?

Ja, maar alleen als ze aangelijnd zijn.

Wat is de planning?

Informatie over de planning vindt u hier.

Hoe ziet het gebouw eruit?

Met de nieuwbouw brengen we een nieuwe tijdlaag aan bij het klooster. De nieuwbouw wordt aan de noordzijde en oostzijde 6 lagen hoog en aan de zuidzijde 4 lagen hoog. Het wordt nooit hoger dan de nok van de kapel. De nieuwbouw bestaat uit bakstenen en mooie bakstenen details en de bovenste laag is van plaatmateriaal met een chique kleur. Er worden ook diverse poorten gemaakt om naar de binnentuin te kunnen. Via deze link kunt u een overzicht vinden van de beelden.

Wanneer zijn de woningen beschikbaar?

De woningen worden in verschillende fases opgeleverd. De eerste woningen naar verwachting vanaf 2026 en de laatste woningen in 2027. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen en het beschikbaar komen van de woningen voor koop en verhuur. Voor een sociale huurwoning moet u ingeschreven staan bij Holland Rijland: https://www.hureninhollandrijnland.nl/over-ons/organisatie/over-ons

Wat zijn de gevolgen voor het verkeer in de omgeving?

Er worden ruim 100 woningen meer gerealiseerd dan dat er nu zijn op het grondgebied van Huize Bijdorp. Dat betekent dat er meer verkeersbewegingen zullen zijn dan nu. Het verkeer zal via dezelfde route in en uitgaan zoals dat nu is, via de Koninklijke Marinelaan. In het bestemmingsplan is hier onderzoek naar gedaan en is geverifieerd dat de wegen de extra druk aan kunnen.

Tijdens de bouw zal het verkeer in principe via de huidige entree en de Koninklijke Marinelaan geleid worden; vervolgens naar de Veurseweg.

Geeft de bouw overlast voor de omgeving?

Bouwen gaat helaas nog steeds met overlast gepaard. We zullen dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer gewerkt met elektrische apparaten. Tijdens de bouw kunt u bij klachten of geluidsoverlast met de uitvoerder contact opnemen. Op dit moment weten we nog niet wie de bouwer wordt. Tegen de tijd dat dat bekend is, zullen we contact gegevens delen.

Welke aandacht wordt besteed aan de waterkwaliteit, ook in relatie tot de vogels en vissen?

Mede om de waterkwaliteit van de sloten te verbeteren en vogels en vissen ruimte te geven, gaan we aan de slag met het opknappen van de hakhoutwallen en vaartsloten.

Is er straks een mogelijkheid voor bewoners op de zorgafdeling om naar een (eventueel) restaurant in het nieuwe Haagdorp te gaan?

Dit nemen we mee en zullen we onderzoeken.

Hoeveel seniorenwoningen komen er?

Er komen in ieder geval 20 woningen die geschikt zijn voor VPT-zorg (volledig pakket thuis) in de nieuwbouw. We onderzoeken of dit er nog meer worden. Daarnaast zullen er 50 woningen zijn voor verpleegzorg in het oude klooster.

Hoe verloopt het selectieproces, wordt er ook toegewezen op basis van motivatie?

Dat is nu nog niet bekend.

Komt er ook een kinderboerderij?

Bedankt voor de suggestie; dit nemen we mee in de planvorming.

Zijn de 50 zorgunits niet klein?

Er zijn zowel zorgunits met eigen badkamer en toilet alsook gedeeld.

Kan de buitenplaats voor publiek zo snel mogelijk geopend worden?

De opening zal na de afronding van de bouwwerkzaamheden zijn. Dit in verband met de veiligheid gezien de bouwactiviteiten. Als het eerder kan, zullen we dat doen.

Zou het niet leuk zijn om voor ouderen een mooi hof te maken?

Dat komt er ook; kijk voor meer informatie hier.

Is een Theeschenkerij met huurmogelijkheid voor Voorschotenaren een idee?

Bedankt voor de suggestie; dit nemen we mee in de planvorming.

Kan de Kapel gebruikt worden als mortuarium?

Bedankt voor de suggestie; dit nemen we mee in de planvorming.

Kan er een ondergrondse parkeergarage komen?

We hebben dit onderzocht, maar daar bleek geen ruimte en geld voor.