WERKZAAMHEDEN

WAT GAAT ER GEBEUREN EN WAAROM?

Om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen is het nodig om achterstallig onderhoud in de begroeiing weg te werken. Ook kunnen we zo de plek waar gebouwd gaat worden, vrij maken. De stormen in augustus en november hebben bovendien laten zien dat we ook voor de veiligheid enkele bomen moeten weghalen. We verwijderen bomen, dunnen de begroeiing uit en snoeien de haag bij de bungalow (Parkbos). Ook verwijderen we de hoge bomen achter Haagdorp.

Omdat de bomen soms erg dicht op elkaar staan, zullen de overgebleven bomen meer ruimte krijgen om te groeien.

Wanneer wordt er gewerkt?

Zoveel mogelijk tussen november en medio maart. Zo blijven we buiten het broedseizoen en geven we de vogels en de bodemdieren op het terrein alle ruimte. Vanaf 20 november vinden de eerste grote werkzaamheden plaats, rondom de bungalow in het zogeheten Parkbos. De andere werkzaamheden zullen plaatsvinden vanaf januari 2024.

CULTUURHISTORIE TEN TOP: DE HAKHOUTWALLEN VAN BIJDORP…

Vanuit de congregatie wordt het groen op het landgoed in de breedte aangepakt. Dit is nodig voor het behoud, maar ook voor de toekomst als de buitenplaats wordt opengesteld voor publiek. Opvallend in de openbare ruimte van Bijdorp zijn de hakhoutwallen, een soort dijkjes, begroeid met bomen en struiken. Vanwege hun cultuurhistorische waarde behandelen we ze zeer zorgvuldig. En door nu aandacht te besteden aan het herstellen en opschonen, kan vanaf eind 2024 een goede beheercyclus starten. 

Vanaf 20 november 2023 vinden er werkzaamheden plaats aan het groen op de Buitenplaats: aan de hakhoutwallen, het bamboe en de bomen. Voor het herstellen en toekomstig beheer is een uitgebreid plan van aanpak gemaakt. Daaraan vooraf ging een selectie en markering van het groen dat voor de toekomst behouden kan worden.